AKCJA SPOŁECZNA "TAK! DLA EDUKACJI KLIMATYCZNEJ"

UN Global Compact Network Poland, WWF Polska, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, IKEA Retail Polska oraz Onet, wspólnie, jako Partnerzy, zainaugurowali i koordynowali w 2021 r. akcję społeczną „TAK! dla edukacji klimatycznej”.

Jej celem jest zwrócenie uwagi na rolę i potrzebę prowadzenia w szkołach rzetelnej edukacji klimatycznej, opartej na danych naukowych i realizowanej w ramach obowiązujących przedmiotów. Akcja została zainaugurowana 22 kwietnia 2021 r., w Międzynarodowym Dniu Ziemi.

Partnerzy kampanii chcą zachęcić jak najwięcej osób do wyrażania poparcia dla edukacji klimatycznej w szkołach. Wspólnie apelują do polskiego rządu o podjęcie działań w tym zakresie, zwracając uwagę na stanowisko ONZ, według którego edukacja klimatyczna jest jednym z kluczowych elementów globalnej odpowiedzi na zmianę klimatu.

W ramach kampanii powstała seria materiałów z wizerunkami dzieci trzymających transparenty z hasłem „Podaruj mi…”, które w przejmujący sposób zwracają uwagę na konsekwencje zmiany klimatu, mające wpływ na ich życie. Oficjalny hashtag kampanii to #TakDlaEdukacjiKlimatycznej.

Petycję „TAK! dla edukacji klimatycznej” podpisało już ponad 60 tysięcy osób!

Zmiana klimatu nie jest już tylko potencjalnym” zagrożeniem, ale ma bezpośredni wpływ na życie ludzi i ekosystemów. Jest jednym z najistotniejszych wyzwań naszych czasów. Już dziś obserwujemy skutki globalnego ocieplenia w postaci coraz większej liczby i większego natężenia ekstremalnych warunków pogodowych jak i globalnych zmian, takich jak m.in. fale upałów, intensywne opady, nawałnice, bezśnieżne zimy, podnoszenie się poziomu mórz i oceanów, czy topnienie lodowców. 

Dzieci i młodzież są coraz bardziej świadomi zmiany klimatu i ich konsekwencji dla planety oraz odczuwają potrzebę dalszego pogłębiania swojej wiedzy na ten temat. Informacje odnośnie zmiany klimatu czerpią dzisiaj głównie z internetu, telewizji czy mediów społecznościowych.

„Edukacja klimatyczna leży u podstaw walki z kryzysem klimatycznym. Bez niej wszelkie działania podejmowane na rzecz ochrony klimatu mogą być odbierane przez społeczeństwo jako niezrozumiałe, niepotrzebne albo szkodliwe.  Niestety w opinii publicznej wciąż pojawiają się klimatyczne „fake newsy”. Dlatego tak ważna jest edukacja już od najwcześniejszych lat.  Rzetelna edukacja klimatyczna musi stać się jednym z priorytetów polskiej szkoły” – zaznacza prof. Zbigniew  Karaczun, prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego, ekspert Koalicji Klimatycznej.

„Apelujemy o uwzględnienie i lepsze zintegrowanie w podstawie programowej wiedzy nt. zjawisk dotyczących kryzysu klimatycznego, które teraz są pomijane lub omawiane w niewystarczający sposób na lekcjach w polskich szkołach. Zespół ekspercki w ramach UN Global Compact Network Poland pracuje obecnie nad szczegółowymi rekomendacjami w tym zakresie, przedstawimy je jeszcze w tym roku szkolnym” – zauważa Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Prezes Rady UN Global Compact Network Poland.

Zbierając jak największą liczbę podpisów pod petycją, partnerzy kampanii chcą pokazać skalę społecznego poparcia dla sprawy oraz zwrócić uwagę na potrzebę prowadzenia w szkołach rzetelnej edukacji klimatycznej.

„Punkt krytyczny, po którego przekroczeniu może dojść do zachwiania globalnej równowagi systemu klimatycznego jest blisko, dlatego tak niezmiernie ważne jest, aby młodzi ludzie, do których należy przyszłość, już teraz mogli zdobyć jak najszerszą wiedzę o tym, jak chronić naszą planetę.  Musimy domagać się od rządzących, aby młodzież w polskich szkołach miała dostęp do wiedzy na temat zmiany klimatu i mogła mieć wpływ na to w jakim świecie będzie funkcjonować”- mówi Mirosław Proppé, prezes WWF Polska.

Budowanie świadomych i odpowiedzialnych społecznie postaw jest niezbędne w obliczu wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się obecne i przyszłe pokolenia.

Młodym ludziom jesteśmy to po prostu winni.  To właśnie najmłodsze pokolenie, dzisiejsi uczniowie, najbardziej odczują skutki zmiany klimatu. Starsze pokolenia zgotowały im ten los, ale nie mają moralnego prawa odbierać im szansy na zdobywanie wiedzy, która posłuży im do walki o zdrowszą i bezpieczniejszą przyszłość. To właśnie najmłodsi mogą tu wiele zdziałać. Ich determinacja niejednokrotnie pokazała, że zmiana zaczyna się wraz z nowym pokoleniem” – zaznacza prof. Zbigniew  Karaczun. 

„Okres edukacji szkolnej jest tym czasem, gdy młodzi ludzie tworzą swoją wizję świata i swojej  przyszłości, a robią to, bazując w dużej mierze na wiedzy zdobytej od nauczycieli. W obecnym kształcie wiedza ta jest niepełna, a więc i niepełne jest wyobrażenie absolwentów polskich szkół na temat rzeczywistości. Nasi rówieśnicy, nieświadomi zachodzącej zmiany klimatu, podejmują decyzje – od tych prozaicznych, po te dotyczące życiowych planów – bazując na nieaktualnych, wybrakowanych danych. Tylko rzetelna edukacja klimatyczna pozwoli nam przygotować się na wyzwania kryzysu klimatycznego i stać się w innowatorami proklimatycznych rozwiązań. Mówi się, że jesteśmy przyszłością tego kraju, ale obecnie nasza przyszłość leży w rękach decydentów i innych dorosłych”, mówi Szymon Kacprzak z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. 

W kampanię od samego początku zaangażowała się IKEA Retail Polska, której działania w obszarze ochrony klimatu i edukacji klimatycznej są wpisane w strategię zrównoważonego rozwoju, zakładającą, że firma do 2030 r. stanie się marką przyjazną dla klimatu, uwzględniając cały łańcuch dostaw.

„Wizją IKEA jest „tworzenie lepszego życia na co dzień dla wielu ludzi”, co oznacza także inspirowanie ich do życia w bardziej zrównoważony sposób, bez nadużywania zasobów naszej planety. Rzetelnie prowadzona edukacja w szkołach nie tylko uwrażliwi je na problemy, z jakimi mierzy się świat, ale również przygotuje je do stawienia czoła wyzwaniom klimatycznym, które w najbliższych latach wciąż będą przed nami. Dlatego zaangażowaliśmy się w kampanię, która jak wierzymy, przyczyni się do trwałej zmiany, z korzyścią dla przyszłych pokoleń” – mówi Karin Sköld, Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail Polska.

„Jednym z filarów wspólnej kampanii jest założenie mówiące, że walka z kryzysem klimatycznym jest możliwa tylko dzięki połączonym wysiłkom i zaangażowaniu firm, rządów oraz osób prywatnych. Wszyscy musimy współpracować, aby stworzyć społeczeństwo niskoemisyjne, które stymuluje zatrudnienie, przedsiębiorczość i innowacyjność” – podsumowuje Karin Sköld.