EDUKACJA KLIMATYCZNA W DEBACIE POLITYCZNEJ

 

Temat ochrony klimatu i środowiska stał się tematem istotnym dla polityków i polityczek dzięki zainteresowaniu i zaangażowaniu się społeczeństwa. Aby liczyć się w politycznej grze, nie można dłużej ignorować oczekiwań swoich wyborców i wyborczyń w tym temacie. Nie oznacza to jednak, że wszystkie ugrupowania traktują kwestie związane ze stanem środowiska naturalnego z taką samą troską i uwagą. 

Politycy mają jednak do odegrania, niezależnie od swojej woli, kluczową rolę w przeprowadzeniu szybkiej, sprawiedliwej i proklimatycznej transformacji naszych gospodarek i funkcjonowania społeczeństwa. Ich decyzje przesądzają o tym, czy powstanie kolejna elektrownia gazowa, o tym, czy niskoemisyjne technologie otrzymają odpowiednie wsparcie lub o tym, czy państwo poprze i wypełni międzynarodowe porozumienie klimatyczne. Dlatego tak istotne jest, aby społeczeństwo było świadome klimatycznie i wybierało dzięki temu swoich przedstawicieli tak, aby ci zadbali o ekosystem dla nich oraz kolejnych pokoleń.

Pomimo, że wiele w tej sprawie się zmieniło i społeczeństwo jest bardziej świadome zagrożenia związanego z kryzysem klimatycznym, to niestety nadal należy stwierdzić, że ani programy partii politycznych, ani postulaty kandydatów w ubiegłych wyborach prezydenckich nie traktowały tego zagrożenia wystarczająco poważnie, choć widać postęp.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią rozdziału II raportu „Edukacja klimatyczna w Polsce”, dot. obecności wątków związanych z edukacją klimatyczną w debacie politycznej. Raport dostępny jest na stronie „Edukacja klimatyczna w Polsce”