GŁOS BIZNESU

Jednym z efektów działania Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej jest wypracowany przez podstolik biznesowy “List otwarty biznesu na rzecz edukacji klimatycznej”. Jest to inicjatywa mająca na celu wyrażenie stanowiska sektora prywatnego na rzecz wsparcia edukacji klimatycznej w Polsce.

Jego treść oraz lista podmiotów które go wsparły znajdują się poniżej.

List poparcia biznesu dla edukacji klimatycznej:

Kryzys klimatyczny jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi obecnie stoi ludzkość. Zmiana klimatu już dzisiaj wpływa na życie milionów ludzi i ekosystemów na całym świecie. Stanowi także zagrożenie dla działalności globalnych firm i lokalnych przedsiębiorstw, łańcuchów wartości, pracowników i społeczności. Jest to kryzys, którego skutki odczuwamy wszyscy, ale największe konsekwencje dotkną przyszłe pokolenia ‒ nasze dzieci. 

Podążając obecną ścieżką globalnych emisji gazów cieplarnianych, prawdopodobnie przekroczymy próg ocieplania planety o 1,5°C w ciągu najbliższych 15 lat, w następstwie czego będziemy świadkami nieodwracalnych zmian w ekosystemach (IPCC, 2021). Wciąż jednak możemy zapobiec czarnym scenariuszom. Przed nami najważniejsza dekada historii planety i mamy szanse poradzić sobie z kryzysem klimatycznym tylko dzięki wspólnym wysiłkom ‒ wysiłkom każdego z nas. 

ONZ uznaje edukację klimatyczną za kluczowy element odpowiedzi na zmianę klimatu.
Eksperci, naukowcy, organizacje pozarządowe, ruchy młodzieżowe oraz organizacje międzynarodowe na czele z ONZ mówią dzisiaj jednym głosem, apelując o rzetelną edukację klimatyczną w szkołach. Ich apel jest wspierany przez społeczeństwo obywatelskie ‒ ponad 62 tys. osób w Polsce podpisało petycję „TAK! dla edukacji klimatycznej” skierowaną do polskiego rządu. Do postulatu o rzetelną edukację klimatyczną przyłączamy się również my ‒ przedstawiciele biznesu. 

Biznes potrzebuje wysoko kwalifikowanych specjalistów, którzy będą wspierać realizację ambitnych celów i polityk klimatycznych, a ich edukacja w tym zakresie powinna zacząć się już w szkole. Rzetelna edukacja klimatyczna to podstawa innowacji oraz prośrodowiskowych optymalizacji, istotnych dla zapewnienia oszczędności w gospodarce surowcowej i materiałowej, jak również dla zmniejszenia energochłonności przemysłu.  

Ostatnie badania prowadzone w Polsce potwierdzają, że poziom wiedzy młodzieży szkolnej nt. zmiany klimatu jest alarmująco niski.
Tymczasem bez dobrze wyedukowanych pracowników, rozumiejących znaczenie i konsekwencje zmiany klimatu, konkurencyjność polskich firm
na rynku Unii Europejskiej oraz globalnym będzie się obniżać.

Edukacja klimatyczna jest ważna dla biznesu również z perspektywy naszych klientów, którzy oczekują miarodajnych informacji o naturze problemów związanych
ze zmianą klimatu oraz inspiracji, jak sobie z nimi poradzić. Tylko świadome i wyedukowane społeczeństwo, z wyrobionymi pro-środowiskowymi nawykami dnia codziennego, będzie mogło uratować naszą przyszłość. 


Jako przedstawiciele biznesu apelujemy o wprowadzenie do szkół w Polsce rzetelnej i opartej na danych naukowych edukacji klimatycznej.
Sami podejmujemy wiele działań na rzecz klimatu w naszych przedsiębiorstwach i dla intensyfikacji tych działań potrzebujemy wykwalifikowanych specjalistów, rozumiejących znaczenie i konsekwencje zmiany klimatu. Jesteśmy przekonani, że tylko wspólna walka o zrównoważony rozwój
na wielu płaszczyznach jest w stanie przynieść zmianę i pozytywnie wpłynąć na naszą wspólną przyszłość.