I SPOTKANIE ROBOCZE RADY KLIMATYCZNEJ

Pierwsze spotkanie robocze Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland odbyło się w formule on-line 28 lutego 2022 r. 

Spotkanie otworzył Kamil Wyszkowski – Przedstawiciel, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland oraz Zofia Piwowarek, Head of Climate Positive Programme.  

W trakcie spotkania omówiono szereg punktów związanych z działalnością Rady oraz wybrane wydarzenia UN Global Compact Network Poland, na które zaproszono członkinie/ów Rady, w tym: 

  • premiera drugiego raportu „Edukacja Klimatyczna” w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
  • World Urban Forum 11 w Katowicach
  • prezentacja Polskiego „Raportu IPCC” w Katowicach
  • PreCOP w Katowicach
  • COP 27 w Sharm El Sheikh, listopad 2022, Egipt

Kolejnym punktem spotkania były sprawy organizacyjne związane z działalnością Rady – zaproponowano, zgodnie z początkowymi założeniami, podtrzymanie w ramach harmonogramu spotkań co 3 miesiące, łącząc to z bieżącą pracą nad materiałami edukacyjnymi w oparciu o wypracowaną platformę wymiany informacji i procedury obiegu dokumentów. Uznano, iż sposób oceny dokumentów powinien bazować na znanej w świecie nauki procedurze recenzowania artykułów naukowych, a zatem materiały powinny posiadać co najmniej 2 recenzje zakończone wnioskiem o przyjęcie bądź odrzucenie przedłożonego materiału. 

Omówiona także sposób oceny materiałów edukacyjnych. Wskazano na konieczność opracowania procedury obiegu informacji i dokumentów.  

Szczegółowo przeanalizowano także doświadczenia z pierwszej oceny materiałów edukacyjnych. Podziękowano autorkom/om recenzji za wykonaną pracę oraz omówiono szczegółowo zagadnienia z nimi związane.   

Kolejnym punktem programu była „Debata o stanie polskiej nauki w temacie przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu.” Dyskusja obejmowała m.in. kwestię zaangażowania polskiej nauki w celu przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. 

Na zakończenie spotkania dokonano podsumowania dyskusji oraz propozycji dotyczących następnego posiedzenia i dalszych prac Rady.  

Dziękujemy serdecznie za to owocne spotkanie i liczymy na kolejne okazje do debaty w znakomitym gronie Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland.