II SPOTKANIE ROBOCZE RADY KLIMATYCZNEJ

MAJOWE SPOTKANIE RADY KLIMATYCZNEJ

Drugie spotkanie Rady Klimatycznej powołanej przy UN Global Compact Network Poland odbyło się 30 maja 2022 r. 

Nasze obrady rozpoczęliśmy od omówienia propozycji przygotowania krótkiego materiału dla parlamentarzystów, który zawierałby najważniejsze informacje/dane dotyczące globalnego kryzysu klimatycznego. Obserwujemy bowiem na nowo (po przerwie związanej z wybuchem wojny na Ukrainie) wzrost zainteresowanie taką notką ze strony sejmu, senatu a także parlamentu europejskiego. Informacja miałaby zostać przygotowana na podstawie danych ONZ – wzorem tego, jak wyglądają materiały przygotowywane przez inicjatywę United in Science.  

Tekst do Raportu dotyczącego edukacji klimatycznej. Następnie omówiona została treść tekstu dotyczącego Rady Klimatycznej, który zamieszczony zostanie w ramach raportu UN Global Compact Network Poland “Edukacja klimatyczna w Polsce”, a którego premiera będzie mieć miejsce 15 czerwca, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.  

Kolejnym punktem była prezentacja przygotowana przez Pana Profesora Piotra Bartkiewicza: „Zagospodarowanie przestrzenne miast dla klimatu oraz ich zielona transformacja w kierunku neutralności klimatycznej i adaptacji do skutków kryzysu klimatycznego”.  W toku dyskusji oprócz różnorodnych wniosków, uzupełnień oraz idei jak należałoby podejść do tego tematu i go wesprzeć pojawił się pomysł przygotowania przez Radę Klimatyczną krótkiej informacji opartej na prezentacji oraz wnioskach z dyskusji w trakcie spotkania Rady. Została ona zawarta w publikacji zaprezentowanej podczas World Urban Forum 11, a z którą zapoznać się można pod poniższym linkiem. 

Następnie przeszliśmy do omówienia wybranych materiałów edukacyjnych. Członkowie Rady Klimatycznej podkreślali zbyt niską jakość poddanych ocenie tekstów. Jako główne problemy wskazali: znaczącą liczbę błędów zarówno merytorycznych jak i językowych, brak odnośników/źródeł, dodatkowo materiały były w dużej części nie na temat, a całość nie była przystosowana do odbiorców. W związku z tym zaproponowane zostały zmiany w postaci: zaostrzenia oceny materiałów na etapie sprawdzania ich przez zespół UN GCNP, wydłużenia czasu recenzji oraz przygotowania krótkiego przewodnika ze wskazówkami jak tworzyć materiały edukacyjne o klimacie (tak przygotowany materiał byłby przesłany do organizacji zajmujących się przygotowywaniem treści edukacyjnych).  

Na koniec przypomnieliśmy o zaproszeniu na premierę raportu dotyczącego edukacji klimatycznej, zaplanowanej na 15 czerwca 2022 roku o godzinie 10:00 w Centrum Nauki Kopernik. Podsumowaliśmy także nasze spotkanie i ustaliliśmy datę kolejnego spotkania Rady na 26 września 2022 roku.