III SPOTKANIE ROBOCZE OKRĄGŁEGO STOŁU

Nie zwalniamy tempa w ramach naszych prac! 20 stycznia 2022 roku spotkaliśmy się ponownie jako Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej, aby kontynuować nasze rozmowy i debaty. Niestety, ze względu na trwającą pandemię COVID-19 musieliśmy ponownie spotkać się w sposób zdalny. Nie wpłynęło to jednak na rzetelność i wysoki poziom debaty w ramach naszych prac. 

 

Spotkanie zaczęliśmy od ponownego przejrzenia pierwszej grupy rekomendacji i zaproponowania nowych zmian w ich treści takich jak wpisanie więcej informacji na temat powiązania między kryzysem klimatycznym, a utratą bioróżnorodności czy dodanie rekomendacji dotyczącej korzystania z języków obcych w ramach edukacji klimatycznej.

 

Następnie przeszliśmy do ponownego przedyskutowania rekomendacji z naszego poprzedniego spotkania. Po pierwsze zwróciliśmy uwagę na kwestie związane z podstawą programową, takie jak przygotowanie młodzieży do debaty na temat kryzysu klimatycznego, edukacja na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Ponownie zauważyliśmy także problem dostosowania otoczenia szkoły i wprowadzenia w ramach niego takich elementów jak np. energetyka prosumencka czy bardziej rozwinięte i przystosowane tereny zielone wokół szkoły. Konieczne jest także zwrócenie uwagę na promowanie ekologicznego transportu poprzez lekcje na ten temat czy dostosowania pod szerokie korzystanie z takiego rozwiązania infrastruktury miejskiej i szkolnej. Dlatego kolejnym koniecznym punktem jest uwzględnienie odpowiedzialnego i proklimatycznego gospodarowania przestrzennego. Szkoła przy tym wszystkim powinna być wiarygodna w tym co robi i zapewniać konkretne zmiany w funkcjonowaniu kontrolowane przez zewnętrznych audytorów. W realizacji tej wizji konieczne jest włączenie do procesu Ministerstwa Finansów. 

 

Jednak otoczenie szkoły to nie tylko miejsce, ale także społeczność lokalna ją tworząca czy mogąca mieć wpływ na jej funkcjonowanie. Dlatego postulujemy ułatwienie dostępu oraz uwzględnienie roli i głosu takich grup jak nauczyciele, rodzice, organizacje pozarządowe, lokalny sektor prywatny, biblioteki czy absolwenci. O sposobach na realizację tej wizji rozmawialiśmy na podstawie propozycji przygotowanych przez Panią Marzenę Wichniarz, Pana Macieja Krzyczkowskiego, Pana Radosława Wąsa oraz Panią Halinę Brdulak. 

 

W dyskusji nad tymi rekomendacjami wystosowane zostały także dodatkowe pomysły, takie jak poradnik dla szkół czy pomysły na współpracę szkół z uczelniami wyższymi i ośrodkami naukowymi. Istotne było także dla nas podkreślenie w ramach nowych rekomendacji roli, możliwości i odpowiedzialności samorządów w temacie realizacji naszych pomysłów. Ważne jest także zwrócenie uwagi na język używany przez nas w komunikacji w tym obszarze. Musi podkreślać on korzyści płynące z naszej wizji, nie zaś skupiać się na krytyce czy zakazach. Konieczne jest także zwrócenie uwagi na to, aby wszystko co robimy nie powodowało i nie pogłębiało zjawiska depresji klimatycznej. 

 

Po owocnych obradach dokonaliśmy podziału kolejnych zadań do wykonania przed kolejnym, ostatnim już spotkaniem Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej. Dziękujemy wszystkim za tak cenną i merytoryczną debatę która przynosi wiele wspaniałych pomysłów i pożytku naszej wspólnej sprawie i wizji jaką jest rzetelna, powszechna i kompleksowa edukacja klimatyczna w Polsce.