IV SPOTKANIE ROBOCZE OKRĄGŁEGO STOŁU

Po intensywnych, trwających pół roku pracach, przyszedł czas na ich podsumowanie. Właśnie temu służyło nasze ostatnie spotkanie Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej, które odbyło się 23 lutego 2022 roku.  

Rozpoczęliśmy od podsumowania aktualnego kształtu pierwszej części rekomendacji, dotyczącej podstawy programowej. Przyjęte zostały wszystkie proponowane rekomendacje oraz zadecydowaliśmy o dodaniu dwóch nowych podpunktów. Przy okazji odbyliśmy dyskusję na temat tego, jak skutecznie powinno być prowadzone nauczanie na temat powiązania kryzysu klimatycznego z kwestiami nierównomiernego wpływu skutków zmian klimatu ze względu na płeć, sytuację socjoekonomiczną czy pochodzenie.  

Przechodząc do drugiej części rekomendacji dotyczącej funkcjonowania systemu szkolnictwa poza podstawą programową, omówiono m.in.. problematykę finansowania i koniecznych zmian w tym obszarze.  

Omówiona została także części rekomendacji, poświęcona zaangażowaniu lokalnego środowiska w edukację klimatyczną. Nasze rozmowy obejmowały wiele tematów, w tym m.in.: kwestię zapewnienia utrzymania i rozwoju schronów odpornych na ekstremalne zjawiska pogodowe oraz budowę świadomości na ich temat oraz pomysł uzyskiwania sprawności klimatycznych i dzienniczka z codziennymi klimatycznymi zadaniami. Wśród naszych rekomendacji znalazło się wiele innych sposobów na zaangażowanie młodzieży, nauczycieli, rodziców, babć i dziadków, lokalnych samorządów, młodzieżowych rad, sektora prywatnego czy wspólnot religijnych.   

Spotkanie zakończyliśmy rozdzieleniem zadań i tekstów do opracowania oraz podsumowaniem wszystkich rekomendacji wypracowanych przez Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej. Zdecydowaliśmy też o konieczności przygotowania krótkiego dokumentu, podsumowującego naszą pracę, gdyż zbiór wypracowanych rekomendacji okazał się niezwykle bogaty i szeroki.  

Kończąc obrady z ogromną satysfakcją zgodziliśmy się, że wypracowane rekomendacje i pomysły są kompleksowe, rzetelne i możliwe do powszechnego wdrożenia, a wizja edukacji klimatycznej którą stworzyliśmy jest zgodna z oczekiwaniami, które mieliśmy rozpoczynając prace w ramach Okrągłego Stołu.  

W ciągu następnych tygodni dopracowaliśmy i przyjęliśmy ostateczną wersję rekomendacji. Ich premiera na stronie www nastąpi 15 czerwca 2022 roku, w dedykowanej zakładce wraz z publikacją raportu podsumowującego nasze prace. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych dalszych działań na rzecz powszechnej, kompleksowej i rzetelnej edukacji klimatycznej!