IV SPOTKANIE ROBOCZE RADY KLIMATYCZNEJ

GRUDNIOWE SPOTKANIE RADY KLIMATYCZNEJ

12 grudnia 2022 roku Rada Klimatyczna UN Global Compact Network Poland spotkała się ponownie w sposób zdalny.

Podczas spotkania omówiliśmy dotychczasowe działania Rady w roku 2022. Dzięki wsparciu jej członków i członkiń udało się m.in. z sukcesem przeprowadzić proces wypracowywania rekomendacji w ramach Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej, dokonać rzetelnej oceny materiałów edukacyjnych o kryzysie klimatycznym, zorganizować prelekcje i debaty w ramach np. BNP Paribas Green Film Festival czy Szczytu Klimatycznego PRECOP27, stworzyć z Państwa eksperckim wsparciem aż 12 raportów UN Global Compact Network Poland oraz dokonać recenzji i komentarza raportu “Ziemianie Atakują 2022”.

Podczas spotkania przedstawiony także został materiał z podsumowaniem najważniejszych informacji o kryzysie klimatycznym przeznaczony dla polityków i polityczek, omówiliśmy nowe propozycje zaangażowania Rady w m.in. aktywności medialne czy działania legislacyjne oraz plany UN GCNP na kolejny rok. Z członkami i członkiniami Rady przedyskutowaliśmy również propozycje ewentualnych zmian i usprawnień w działaniu Rady Klimatycznej.

Porozmawialiśmy także o szczycie klimatycznym COP27 i o jego efektach. Podsumowania szczytu ONZ dokonał Executive Director UN Global Compact Network Poland Kamil Wyszkowski, który miał okazję być obecny i przyglądać się negocjacjom na miejscu, w Egipcie. Rozmawialiśmy o tym, co wydarzyło się podczas szczytu, czy zdał on egzamin oraz jak wygląda perspektywa dla szczytów klimatycznych ONZ w kolejnych latach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom i członkiniom Rady za obecność na spotkaniu oraz aktywne uczestnictwo w dyskusji. Z radością oczekujemy na rok 2023 i mamy nadzieję na nie tylko utrzymanie wysokiego poziomu i sprawczości prac Rady Klimatycznej, ale również i jej rozwój oraz rozszerzenie działalności o nowe obszary.