POWSTRZYMAJ ZMIANĘ KLIMATU – DZIAŁAJ TERAZ!

Nowa ulotka przygotowana w ramach działań Rady Klimatycznej przy United Nations Global Compact Network Poland!

Kryzys klimatyczny jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi obecnie stoi ludzkość. Zmiana klimatu już dzisiaj wpływa na życie milionów ludzi i ekosystemów na całym świecie. Stanowi także zagrożenie dla działalności globalnych firm i lokalnych przedsiębiorstw, łańcuchów wartości, pracowników i społeczności. Jest to kryzys, którego skutki odczuwamy wszyscy, ale największe konsekwencje dotkną przyszłe pokolenia.

ONZ uznaje edukację klimatyczną za kluczowy element odpowiedzi na zmianę klimatu. Eksperci, naukowcy, organizacje pozarządowe, ruchy młodzieżowe oraz organizacje międzynarodowe na czele z ONZ mówią dzisiaj jednym głosem, apelując o rzetelną edukację klimatyczną w szkołach. Dowodem na to był zorganizowany przez nas Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej, podczas którego zgromadziliśmy szeroką gamę przedstawicieli organizacji pozarządowych, biznesu, edukatorów, sektora biznesowego, aktywistów. W działania Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej było zaangażowane również Ministerstwo Edukacji. Przez wiele miesięcy regularnych spotkań, słuchania wystąpień specjalistów i specjalistek, udziału w dyskusjach, przygotowania materiałów, udało się przygotować przekrojowy zbiór rekomendacji, będących solidnym fundamentem do zbudowania edukacji klimatycznej w Polsce.

Kontynuując dziedzictwo Okrągłego Stołu jako przedstawiciele biznesu apelujemy o wprowadzenie do szkół w Polsce rzetelnej i opartej na danych naukowych edukacji klimatycznej.

Pogłębiająca się zmiana klimatu stanowi zagrożenie dla zdrowia i dobrobytu ludzi oraz stanu planety. Aby uświadamiać i szerzyć wiedzę na temat kryzysu klimatycznego, Rada Klimatyczna przy United Nations Global Compact Network Poland stworzyła broszurę ułatwiającą zrozumienie problematyki zmiany klimatu. Przedstawia ona w kompleksowy sposób wspomniane zagadnienia. Zawiera ona krótką analizę stanu obecnego, zarówno w zakresie emisji gazów cieplarnianych, topnienia lodowców, czy podnoszenia się poziomu wód mórz i oceanów. Następnie, członkinie i członkowie Rady Klimatycznej przestawili opis scenariuszy klimatycznych oraz szerokie konsekwencje kryzysu klimatycznego. Ulotka zakończona jest prezentacją propozycji działań zarówno dla całej Europy, ale również dla Polski.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą pod linkiem: Broszura przygotowana przez Radę Klimatyczną.

Źródło zdjęcia: Unsplash.