RAPORT EDUKACJA KLIMATYCZNA W POLSCE 2022 — rekomendacje okrągłego stołu

UN Global Compact Network Poland od ponad roku aktywnie prowadzi działania na rzecz wprowadzenia rzetelnej i powszechnej edukacji klimatycznej w Polsce. Najnowszy raport „Edukacja klimatyczna w Polsce 2022 – rekomendacje Okrągłego Stołu” zbiera rekomendacje podsumowujące roczne prace Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej wypracowane przez szerokie grono interesariuszy procesu.

15 czerwca 2022 r. podczas spotkania zamykającego pracę Okrągłego Stółu dla Edukacji Klimatycznej w Centrum Nauki Kopernik odbyła się premiera przygotowanego przez UN Global Compact Network Poland raportu „Edukacja Klimatyczna w Polsce 2022 — rekomendacje okrągłego stołu”.

Raport dostępny jest do pobrania pod poniższym przyciskiem

Treści z zakresu zmian klimatu należy wprowadzać w sposób kompleksowy na każdym etapie kształcenia, nauczyciele muszą być wyposażeni w odpowiednią wiedzę i kompetencje, a sam proces wdrożenia edukacji klimatycznej do polskich szkół powinien przebiegać w sposób partycypacyjny, z uwzględnieniem głosu m.in. młodzieży, rodziców i nauczycieli – przekonują autorzy raportu UN Global Compact Network Poland „Edukacja klimatyczna w Polsce 2022”, zwierającego podsumowanie niemal rocznych prac Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej.

Oprócz postulatów raport zawiera także analizę postaw partii politycznych wobec kryzysu klimatycznego i edukacji klimatycznej, jak również głosy przedstawicieli ONZ, młodzieży, rodziców, nauczycieli i środowiska akademickiego.

Swoje poparcie dla wprowadzenia edukacji klimatycznej do systemu edukacji w Polsce wyrazili w nim także rektorzy warszawskich uczelni, naukowcy i naukowczynie z Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland oraz szeroka koalicja partnerów biznesowych.