SEKRETARZ GENERALNY ONZ WSPIERA EDUKACJĘ KLIMATYCZNĄ

Podczas tegorocznego szczytu ONZ „Transforming Education” który to odbył się w dniach 16-19 września w Nowym Jorku Antotnio Guterres, sekretarz generalny ONZ wygłosił przemowę dotyczącą istotności tematu edukacji oraz wyzwań jakie przed nią stoją.

Swoje oświadczenie rozpoczął od słów:

Edukacja jest podstawowym prawem człowieka. Od dawna zajmuje szczególne miejsce w sercach i umysłach ludzi na całym świecie, i nie bez powodu. Na przestrzeni dziejów była ona źródłem godności osobistej i wzmocnienia oraz siłą napędową rozwoju społecznego, gospodarczego, politycznego i kulturalnego. Jednak dziś, nękana nierównościami i starająca się dostosować do potrzeb XXI wieku, edukacja przeżywa kryzys. Skutki tego kryzysu ujawniają się z czasem i często pozostają niezauważone. Są one jednak głębokie i będą odczuwalne przez kolejne dekady. Jeśli mamy zmienić nasz świat do 2030 roku zgodnie z założeniami celów zrównoważonego rozwoju, społeczność międzynarodowa musi poświęcić temu kryzysowi uwagę, na którą zasługuje. Musimy zareagować zdecydowanie, z przekonaniem, wyobraźnią i solidarnie, aby przekształcić edukację. W oparciu o szeroko zakrojony proces przygotowawczy, przedstawiamy państwom członkowskim i światowej opinii publicznej niniejsze oświadczenie i globalnej opinii publicznej, aby wesprzeć nasze wspólne wysiłki w kierunku tej transformacji, aby wnieść wkład w nadchodzącego Szczytu Przyszłości oraz jako manifest do wspólnego działania.

Następnie sekretarz generalny przedstawił najważniejsze wyzwania i obszary zmian, których dokonać trzeba w temacie edukacji na świecie. Były to 4 punkty, które podsumowywały owoce prac podczas szczytu, ich główne tezy i wezwania do działań brzmiały następująco:

  1. Kryzys w edukacji dotyka nas wszystkich
  2. Ponowne przemyślenie celu i treści kształcenia w XXI wieku
  3. Przekształcanie systemów edukacji, aby spełniały nasze wyższe cele
  4. Dotrzymanie obietnicy dotyczącej naszego wspólnego przywództwa

W trakcie przemowy Antonio Guterres wielokrotnie odnosił się do istotności pełnego i prawidłowego rozumienia tematów kryzysu klimatycznego oraz zrównoważonego rozwoju w ramach nowej, zreformowanej edukacji dostępnej dla wszystkich.

Swoje wystąpienie zakończył deklaracją gotowości do wytężonego działania we współpracy z całą wspólnotą narodów zjednoczonych i zapowiedziami kolejnych działań na rzecz wypracowanych podczas szczytu postulatów.

Całość wystąpienia i opracowanych rekomendacji w języku angielskim znaleźć można poniżej:

https://www.un.org/en/transforming-education-summit/sg-vision-statement