STARTUJE EDUKACJA KLIMATYCZNA W INDIACH

Rząd stanu Maharashtra w Indiach wprowadził edukację klimatyczną i ekologiczną w szkołach!

Nowy projekt podstawy programowej dla drugiego najludniejszego regionu leżącego na zachodzie kraju i zamieszkiwanego przez ponad 110 milionów mieszkańców został ogłoszony w połowie grudnia 2021 roku.
 
Program został opracowany przez regionalne Ministerstwo Środowiska i Zmiany Klimatu oraz UNICEF. Skierowany jest do uczniów i uczennic klas 1-8 i ma na celu kompleksowe uświadomienie ich na temat kryzysu klimatycznego i powiązanych z nim wyzwań oraz zagrożeń. 
 
System nauczania jest nowatorski, bowiem zakłada edukację przez doświadczanie w terenie, nie zaś tradycyjne lekcje szkolne. Uczniowie i uczennice mają brać udział w projektach i wydarzeniach, dzięki którym nie tylko uzyskają konieczną wiedzę, ale zrozumieją także jej użyteczność dla nich oraz ich lokalnych społeczności, a także wytworzą w sobie poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro jakim jest Ziemia. 
 
Cztery najważniejsze tematy, na których skupia się podstawa programowa to Ochrona Bioróżnorodności, Zarządzanie Odpadami oraz Zdrowie Osobiste i Społeczne, Zasoby Wodne i Ich Ochrona a także Energia, Zanieczyszczenie Powietrza i Zmiana Klimatu. 
 
Jak podkreśla twórca tego programu i odpowiedzialny za niego minister, Aditya Thackeray:

W dobie kryzysu klimatycznego przetrwanie życia na Ziemi zależy od naszych działań. Wprowadzenie tego programu to nasz wysiłek, aby kolejne pokolenia posiadały wiedzę i umiejętności z obszaru ochrony środowiska i pielęgnowały troskę o nie oraz aby były aktywnie zaangażowane w działania na rzecz klimatu, prowadząc przy tym zrównoważony tryb życia. 
 
Prace, trwające rok, można uznać za sukces i ważny przykład ciekawych oraz innowacyjnych sposobów rzetelnego nauczania o kryzysie klimatycznym. Mamy nadzieję, że zmiany i działania w tym obszarze prowadzone w naszym kraju również zakończą się podobnym sukcesem!

 

Źródła:
https://www.deccanherald.com/national/west/maharashtra-govt-hands-over-new-curriculum-on-environment-and-climate-change-to-education-department-1060396
https://www.ndtv.com/india-news/climate-change-in-new-syllabus-for-maharashtra-schools-2650731