Dr Aleksandra Kardaś

Fizyczka atmosfery i popularyzatorka nauki, wiceprezeska Fundacji Edukacji Klimatycznej, członkini zespołu
doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk.

Jest redaktorką serwisu Naukaoklimacie.pl, autorką popularno-naukowej „Książki o wodzie”, współautorką podręczników „Nauka o klimacie” oraz „Klimatyczne ABC”.

Od wielu lat dzieli się z publicznością wiedzą na temat klimatu w ramach festiwali nauki, wykładów, kursów internetowych oraz artykułów prasowych i internetowych.

Jako ekspertka ds. zmiany klimatu konsultuje kampanie społeczne, dokumenty i materiały edukacyjne.

.