Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta D. Ryńska

Pracuje w Katedrze Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w architekturze i budownictwie zrównoważonym, projektowaniu prośrodowiskowym i cyrkularnym, certyfikacji budownictwa zrównoważonego – od 2012 jest BREEAM AP oraz od 2018 WELL AP. W swojej działalności implementuje zasady zrównoważonego rozwoju w projektowaniu architektonicznym i planowaniu urbanistycznym. Zajmuje się także ekonomiką inwestycji budowlanych, organizacją i zarządzaniem budowlanego procesu inwestycyjnego ukierunkowanego na cele zrównoważonego rozwoju.

Jest autorem książek oraz artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach. Współpracowała przy kilku międzynarodowych interdyscyplinarnych grantach badawczych finansowanych przez UE oraz Norweski Mechanizm Finansowy. W latach 2012-2015 była na Wydziale Architektury koordynatorem oraz współautorem międzywydziałowego studium Zrównoważony rozwój w Architekturze i Budownictwie. Jest współorganizatorem międzynarodowych konferencji poświęconych tematyce klimatycznej, w 2019 przy udziale z Ambasadą Danii oraz architektami z Niderlandów zorganizowała dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej warsztaty dotyczące projektowania cyrkularnych miast.

Od 1994 roku współpracuje z firmami deweloperskimi oraz konsultacyjnymi aktywnie wdrażając idee rozwoju zrównoważonego. Jest członkiem zespołu ds. środowiska i ochrony klimatu SARP.

.