Dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung

Architektka, wykładowczyni akademicka, naukowczyni, profesorka Politechniki Gdańskiej. Pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w Katedrze Projektowania Środowiskowego, wcześniej pracowała na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Jest współtwórczynią programu i wykładowczynią na studiach podyplomowych Architektura i Budownictwo Proekologiczne na Politechnice Gdańskiej.

Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych związanych z problematyką architektury proekologicznej, w tym w szczególności jej związków ze zjawiskami mikroklimatycznymi w środowisku miejskim (w tym książek „Współczesna architektura proekologiczna”, „Łączenie tradycyjnych i zaawansowanych technologii w architekturze proekologicznej”, „Kształtowanie przestrzenne architektury ekologicznej w strukturze miasta”).

Brała udział w polskich i międzynarodowych interdyscyplinarnych projektach badawczych związanych z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju i jakości klimatu. Tematyka ta jest także głównym motywem jej pracy dydaktycznej, a wykonywane pod jej kierunkiem prace były nagradzane w konkursach polskich i zagranicznych.

Jest także czynną zawodowo architektką współpracującą z różnymi zespołami projektowymi. Ponadto jest członkinią Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej miasta Gdyni, Gdańskiej Rady Architektury oraz Rady Centrum Naukowego Eco-Tech Politechniki Gdańskiej.

.