Dorota Obidniak

Dorota Obidniak ZNP, fot.Marek Suchecki

Nauczycielka, edukatorka dorosłych, autorka podręczników szkolnych, programów nauczania, materiałów dla nauczycieli, współautorka programu „Nowa Szkoła” przygotowującego szkoły do reformy 1999-2000, koordynatorka projektu przygotowującego egzamin z języków obcych w gimnazjum 2009. W Ministerstwie Edukacji Narodowej w latach 1999-2000 kierowała wydziałem systemu doskonalenia i doradztwa nauczycieli.

Działaczka społeczna, założycielka i wieloletnia prezeska Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, pomysłodawczyni i koordynatorka projektu „Lekcja z POLITYKĄ”. Aktywnie uczestnicy w pracach Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Koalicja na Rzecz Równych Szans. Redaktorka i współautorka serii wydawanej przez ZNP serii „Czytanki o edukacji” traktującej o wyzwaniach stojących przed współczesną edukacją. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.

Jest koordynatorką współpracy międzynarodowej i projektów edukacyjnych w Zarządzie Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego. Reprezentuje polskie związki nauczycielskie w europejskich strukturach Międzynarodówki Edukacyjnej (ETUCE), w Komitecie Równych Szans ETUCE jest odpowiedzialna za problematykę LGBT. Jest również członkinią Zespołu Doradczego przy Sekretariacie ETUCE.

.