Dr Daria Murawska

Obroniła doktorat z dziedziny nauk społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Socjologii w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, w tym społeczną odpowiedzialnością biznesu, relacjami z interesariuszami i ekologią. Ekspertka w zakresie komunikacji korporacyjnej i wdrażania projektów CSR w firmach.

.