Dr hab. Joanna Kulczycka

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

.