Dr hab. Joanna Kulczycka

Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. uczelni, prodziekan ds współpracy i rozwoju na Wydziale Zarządzania AGH oraz kierownik Pracowni Badań Strategicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk. Autor ponad 200 publikacji (artykułów naukowych, monografii i rozdziałów w monografiach).

Uczestnik i członek licznych komisji  i rad w UE i kraju, m.in.:

  • UNEP Resource Panel od 2020
  • Grupa Doradców Komisji Europejskiej w Programie Horyzont 2020 – Grupa V Działania na rzecz klimatu, środowisko, efektywne wykorzystanie zasobów i surowców (2014-2018)
  • Grupa Operacyjna EIP Raw Materials Komisji Europejskiej od 2017 r.
  • Europejska Platforma gospodarki o obiegu zamkniętym od 2017-2020
  • Państwowa Rada Ochrony Środowiska (2021-2026)
  • Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN (2016-2020 i 2020-2024).

Organizator wielu konferencji i warsztatów w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i wykorzystania metody oceny cyklu życia do analiz wpływu na środowisko procesów i produktów. W 2009 r. otrzymała nagrodę III stopnia za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne za rok 2009 – Prezes Rady Ministrów. Ma też dyplom – Dyrektora Górniczego I stopnia (2006), nadanego przez Minister Gospodarki, odznakę honorową za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej nr 1761 (2011) – Minister Środowiska raz Medal Komisji Edukacji Narodowej (2017), oraz odznakę Honoris Gratia od Prezydenta Miasta Krakowa.

Społecznie pełni funkcję prezesa zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (Krajowy Klaster Kluczowy) oraz jest dyrektorem biura Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji – największego w Polsce wirtualnego instytutu wspierającego współpracę nauki i biznesu.

Wybrane publikacje:

  • Smol M., Avdiushchenko A., Kulczycka J., Nowaczek A.,  Public awareness of circular economy in southern Poland: Case of the Malopolska region Journal of Cleaner Production, 197(1), 2018
  • Gorazda K., Tarko B., Wzorek Z., Kominko H., Nowak A. K., Kulczycka J., Henclik A., Smol M. Fertilisers production from ashes after sewage sludge combustion–A strategy towards sustainable development, Environmental Research 154, 2017
  • Kulczycka, J., Smol, M. Environmentally friendly pathways for the evaluation of investment projects using life cycle assessment (LCA) and life cycle cost analysis (LCCA), Clean Technologies and Environmental Policy, 18(3),  2016
  • Smol, M. Kulczycka J. Avdiushchenko A. Circular economy indicators in relation to eco-innovation in European regions, Clean Technologies and Environmental Policy 2017, 19(3).

 

.