Dr hab. n. med. Michał Krzyżanowski

Jest epidemiologiem środowiskowym. Obecnie piastuje honorowe stanowisko profesora wizytującego w Grupie Badającej Środowisko w Szkole Zdrowia Publicznego Imperial College w Londynie, a do 2012 był kierownikiem Europejskiego Centrum Środowiska i Zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Bonn.

Pozostaje aktywny jako konsultant WHO i innych organizacji międzynarodowych. M. inn. jest przewodniczącym Rady Naukowej ds. Jakości Powietrza i Zdrowia WHO i członkiem Globalnego Komitetu Doradczego d.s. Zdrowia w Health Effects Institute (Boston, USA). Jest też członkiem Zespołu Roboczego d.s. wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie Rady d.s. Zdrowia Publicznego w Polsce. W latach 2016-21 był członkiem, a od 2020 r także współprzewodniczącym Grupy Przygotowującej Wytyczne WHO o jakości powietrza, opublikowanych we wrześniu 2021.

Prowadził krajowe i regionalne kursy podyplomowe dotyczące wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, ostatnio na Bałkanach, Zakaukaziu, Afryce, Bliskim Wschodzie i w Polsce. Przed zatrudnieniem w WHO w 1991 roku, pracował w Państwowym Zakładzie Higieny, uczestnicząc w badaniach epidemiologicznych w Polsce, Francji i Stanach Zjednoczonych. W 2013 roku został wyróżniony nagrodą im. Johna R. Goldsmitha za wkład do epidemiologii środowiskowej przez Międzynarodowe Towarzystwo Epidemiologii Środowiskowej (ISEE).

Jest autorem lub współautorem ponad 250 publikacji naukowych.

.