Dr hab. Piotr Swacha

Politolog i socjolog, doktor habilitowany nauk o polityce i administracji (2019 – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego), obecnie zatrudniony w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (pracownik Katedra Socjologii od 2009 roku).

W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: polityki publiczne, socjologia środowiskowa, polityka ochrony środowiska, najnowsza społeczno-polityczna historia Polski. Współwykonawca badań dotyczących stosunku rolników w Polsce do zmian klimatu oraz stosunku partii politycznych do problematyki ochrony klimatu i środowiska.

.