Dr hab. Tymon Zieliński

Jest liderem zespołu Badania i edukacji w zakresie klimatu i oceanów w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) w Sopocie, gdzie zajmuje stanowisko profesora. Tymon Zieliński jest aktywnym badaczem, współautorem 100 recenzowanych artykułów naukowych oraz blisko 200 wystąpień konferencyjnych.

W latach 2016-2020, Tymon Zieliński był członkiem grupy ekspertów ONZ ds. Regularnego Procesu Globalnego Raportowania i Oceny Stanu Środowiska Morskiego (ang. Regular Process for Global Reporting and Assessment of the State of the Marine Environment). W 2019 roku Tymon Zieliński został członkiem Komitetu Sterującego Panelu Komunikacyjnego Europejskiej Rady Morskiej (ang. European Marine Board Communication Panel), a od 2020 roku jest przewodniczącym grupy roboczej ds. Klimatu i Oceanów Koalicji EU4Ocean.

Tymon Zieliński bierze udział w wielu projektach badawczych i edukacyjnych dotyczących zmiany klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zrównoważonego rozwoju. W Instytucie Oceanologii PAN, Tymon jest kierownikiem Studium Doktoranckiego i koordynatorem Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.

W uznaniu swoich dokonań naukowych oraz organizacyjno-edukacyjnych, Tymon Zieliński został w roku 2021, ,,twarzą” (ang. advocate for research integrity) europejskiej akcji dot. Research Integrity.

Pełne CV można znaleźć pod następującym adresem: https://www.iopan.pl/KlimatOceany/ZielinskiTymonCV.html.

.