Dr inż. Piotr Bartkiewicz

Profesor Politechniki Warszawskiej, Zakład Wentylacji i Klimatyzacji na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW. Partner w Go4Energy.

Zajmuje się zagadnieniami budownictwa zrównoważonego. Miłośnik rozwiązań proklimatycznych. Specjalista w zakresie metod modelowania i symulacji funkcjonowania budynków i ich systemów przy użyciu narzędzi zarządzania informacją o budynku (BIM). Autor kilkuset wdrożeń projektów zielonego i zrównoważonego budownictwa, optymalizacji zużycia energii, dekarbonizacji, certyfikacji budynków oraz wdrożeń procesu commissioning’u w budynkach komercyjnych.

Kierownik i członek projektów UE związanych ze zrównoważonym budownictwem – Inteligent Energy Europe: IDES EDU, STEP, PeBBu. Kierownik naukowy projektów R&D – BMSCare i Building Systems Commissioning. Reprezentant w stowarzyszeniach branżowych OSWBZ, SARP, PZITS. Członek American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers ASHRAE, International Building Performance Simulation Association.

Autor kilkudziesięciu publikacji międzynarodowych i krajowych. W swoich pracach podejmuje zagadnienia komputerowego wspomagania projektowania, systemów BIM, symulacji CFD, symulacji zużycia energii, analiz śladu węglowego, analiz funkcjonowania w cyklu życia LCA i LCC, modelowania budynków i systemów HVAC, modelowania komfortu użytkowników i jakości środowiska wewnętrznego, zarządzania projektami, certyfikacji budynków LEED, BREEAM, GBS.

.