Dr Jan Witajewski-Baltvilks

Autor prowadzący Szóstego Raportu IPCC.

Dyrektor Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej na Uniwersytecie Warszawskim, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, ekspert w zespole modelowania Climate-CAKE w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz konsultant Banku Światowego w zespole modelowania makroekonomicznego.

Autor publikacji naukowych, w tym artykułów w Energy Economics, Energy Policy i Environmental Innovation and Societal Transition. Absolwent London School of Economics (BSc Economics), University of Cambridge (MPhil) oraz European University Institute (PhD).

.