Dr Michał Marosz

Doktor nauk o Ziemi w zakresie Geografii, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, a do roku 2020 pracownik tejże uczelni. Z IMGW-PIB zawodowo związany w latach 2009-2014 oraz od roku 2019 do chwili obecnej. Zainteresowania naukowe obejmują analizę przejawów współczesnej zmiany klimatu w regionie atlantycko-europejskim oraz wykorzystanie narzędzi uczenia maszynowego w analizach z zakresu klimatologii synoptycznej. Podejmowane tematy dotyczą zarówno klasyfikacji pól zmiennych geofizycznych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych jak i zastosowania uczenia maszynowego w zagadnieniach statystyczno-empirycznego downscalingu, w tym w analizie występowania zjawisk ekstremalnych. Autor kilkudziesięciu recenzowanych publikacji naukowych. Wykonawca w międzynarodowych i krajowych projektach naukowych.

 

.