Ewa Całus

Od marca 2022 roku pełni funkcję Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Krakowa ds. edukacji klimatycznej. Prawniczka, z tytułem radcy prawnego, studia prawnicze ukończyła w Uniwersytecie Jagiellońskim, menadżerka ze skończonymi studiami MBA in Public Management w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z pracą dyplomową pt. „Miejski model proklimatyczny ze szczególnym uwzględnieniem działań gminy miejskiej Kraków”. Pracę w samorządzie terytorialnym rozpoczęła w 2014 roku dla Gminy Wadowice na stanowisku Zastępczyni Burmistrza Wadowic, dla Gminy Miejskiej Kraków pracowała na stanowisku Dyrektorki Wydziału Edukacji oraz na stanowisku Dyrektorki ds. dydaktyki i promocji w Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie.

Od 2021 roku jest ekspertką ds. edukacji klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland. W kwartalniku „Zdanie” publikuje felietony poświęcone tematyce zmian klimatu.

W Fundacji stworzyła wspólnie z zespołem program dydaktyczny krakowskiego ZOO i Lasu Wolskiego, który ma popularyzować wiedzę o zagrożonych gatunkach zwierząt, programach ich ochrony, wiedzę o utrzymaniu i pielęgnacji lasu. W czasie pracy w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa koordynowała przygotowanie krakowskiej eko-wyprawki dla pierwszaków, rekomendacji dla szkół na temat ograniczania zużycia plastiku. Jest współautorką raportu o Edukacji Klimatycznej w Polsce wydanego w 2021 roku przez UN Global Compact Network Poland. W ramach Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej współpracuje z gronem wybitnych ekspertów i ekspertek nad rekomendacjami dla edukacji klimatycznej w szkołach, koordynuje tu także prace zespołu edukatorów.

Jest stypendystką prestiżowego Międzynarodowego Programu Liderów (IVLP) organizowanego przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych.

.