Dr Andrzej Kassenberg

Współzałożyciel powstałej w 1990 r. Fundacji Instytutu na rzecz Ekorozwoju i przez blisko 25 lat jej prezes. Współzałożyciel Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii.

Prowadzi działalność naukową w zakresie zrównoważonego rozwoju, specjalizując się w kwestiach energii i ochrony klimatu. Wykłada na wielu polskich i amerykańskich uniwersytetach.

Współtwórca i pierwszy przewodniczący Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy b. Ministrze Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W latach 1991-95 i 1999-2000 członek Rady ds. Środowiska i Zagadnień Społecznych przy Prezesie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Były Przewodniczący Regionalnego Centrum Środowiskowego dla Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestnik obu Szczytów Ziemi – w Rio de Janeiro (1992) i w Johannesburgu (2002).

Moderator Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej

Laureat wielu nagród, w tym Nagrody Naukowej Polskiej Akademii Nauk, Nagrody „Człowiek Polskiej Ekologii Roku 2005″ oraz Nagrody Zielonego Orła z okazji stulecia „Rzeczpospolitej” z tytułem TYTAN i pionier polskiej ekologii.

Autor lub współautor ponad 200 publikacji, raportów i materiałów fachowych.

.