Maciej Krzyczkowski

fot: Marek Korlak www.marekkorlak.com

Communication Leader, IKEA Industry AB, Sweden

Maciej Krzyczkowski pracuje w IKEA od 2018 r. Obecnie jako lider ds. komunikacji w IKEA Industry AB w Szwecji. Wcześniej pracował w IKEA Retail Polska, gdzie jako menedżera ds. współpracy z sektorem publicznym, gdzie odpowiadał za kwestie regulacyjne oraz współpracę i dialog z sektorem publicznym w Polsce.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w sektorze prywatnym, jako konsultant i audytor środowiskowy a następnie w administracji rządowej w strukturach Ministerstwa Środowiska w Polsce.

Jest doktorantem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia poświęcone ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi na SGGW w Warszawie i SGH w Krakowie.

.