Nikola Bukowiecka

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra z fizyki, ze specjalizacją fizyka medyczna. Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, gdzie uzyskała tytuł inżyniera z automatyki i robotyki, specjalizując się w teorii sterowania. Członkini Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Zajmuje się łączeniem fizyki, matematyki, programowania, nowych technologii oraz innych dziedzin, szczególnie w sektorze kosmicznym. Pracuje jako fizyk w Centrum Badań Kosmicznych PAN, w Zespole Fizyki Układu Słonecznego i Astrofizyki, przy projekcie GLOWS (część misji kosmicznej NASA, IMAP) oraz projektuje oprogramowanie astrofizyczne w firmie Wolfram (USA).

Rozpoczyna swój przewód doktorski na Rhode Island University, gdzie będzie prowadzić badania związane z kwazarami oraz teorią grawitacji.

W przeszłości pracowała dla firmy Creotech Instruments S.A, rozwijając układy sterowania dla polskich satelitów, oprogramowanie dla systemów dronowych oraz planując misje kosmiczne. Odbywała również staż w Instytucie Fizyki Plazmy im. Maxa Plancka w Greifswaldzie (Niemcy) przy reaktorze fuzyjnym Wendelstein 7-X.

Jest laureatką licznych konkursów i nagród. Wyróżniona jako Polka XXI wieku w kategorii Innowacje i Nowe Technologie, nagrodzona jako Studencki Naukowiec Roku Uniwersytetu Szczecińskiego. Laureatka programów Wolfram Summer School w USA, gdzie badała słabą cenzurę kosmiczną w Modelu Wolframa, Huwaei – Seeds for the Future, Intel Technology – New Technologies for Woman i ESA Academy. Wraz z grupą Innspace zdobyła II miejsce w ogólnoświatowym konkursie Mars Telerobotic Mission.

Aktywnie udziela się na konferencjach, pisze artykuły naukowe oraz popularyzuje naukę. Interesuje się wykorzystaniem technologii kosmicznych w celu poprawy sytuacji klimatycznej