Prof. dr hab. Mirosław Miętus

Absolwent fizyki teoretycznej Uniwersytetu Gdańskiego (1984), profesor nauk o Ziemi (2013). W latach 1985-2011 i od 2019 pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w Gdyni oraz w Warszawie, zastępca dyrektora Instytutu. Stały Przedstawiciel Polski w Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO).

W latach 2002-2020 zatrudniony na Uniwersytecie Gdańskim jako profesor na Wydział Oceanografii i Geografii. W okresie 2012-2020 dyrektor Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Zajmuje się meteorologią i klimatologią morską i polarną, klimatologią obszaru Polski ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących jakości danych, data-rescue, analizy danych pomiarowych, detekcją zmienności klimatu, występowaniem ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych i klimatycznych.

Członek a następnie koordynator Zespołu Ekspertów ds. Klimatologii Morskiej WMO, członek obszaru zarządzania danymi JCOMM, ekspert GCOS (w rejonie Europy Środkowej i Wschodniej). Przedstawiciel Polski na sesjach plenarnych komisji technicznych WMO. Reprezentował Polskę na sesjach plenarnych Międzyrządowego Panelu ds. Zmiany Klimatu (IPCC). Wyróżniony Dyplomem honorowym IPCC potwierdzającym jego istotny wkład w uzyskanie przez IPCC Pokojowej Narody Nobla w 2007 roku. Członek polskich delegacji na sesje COP UNFCCC.

Jest autorem szeregu prac z zakresu detekcji zmian klimatu Polski i związku z procesami regionalnymi oraz scenariuszy przyszłej ewolucji klimatu i skutków tych zmian w wybranych sektorach gospodarczych oraz obszarach.

.