Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

Klimatolog, profesor tytularny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Zakładu Klimatologii UJ, również ekspert w IMGW-PIB, były dyrektor Oddziału IMGW w Krakowie oraz profesor Uniwersytetu Śląskiego. Naukowo zajmuje się zmianami i zmiennością klimatu ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. Prowadzi badania w zakresie meteorologii i klimatologii synoptycznej wykorzystując dane standardowe, modelowe i teledetekcyjne a także techniki GIS. Specjalizuje się w zagadnieniach cyrkulacji atmosfery w różnych skalach przestrzennych. Był kierownikiem lub wykonawcą kilkudziesięciu projektów krajowych i międzynarodowych oraz stypendystą kilku fundacji, w tym m.in. Fulbrighta. Członek Rady Doskonałości Naukowej I kadencji, promotor ok. 120 magistrantów i 10 doktorantów.

.