Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

Kierownik Zakładu Klimatologii, Uniwersytet Jagielloński, Ekspert Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

.