Sylwia Łyskawka

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Minister Klimatu i Środowiska. Członkini Narodowej Rady Rozwoju – Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP. Zawodowo zajmuje się morską energetyką wiatrową i jej wpływem na środowisko. Ekspertka Europejskiego Komitetu Regionów, dla którego przygotowuje opinię nt. wzmocnienia lokalnej i regionalnej dyplomacji klimatycznej. Wchodzi w skład grup roboczych w ramach zespołu ds. edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej i poprawy ekologicznych warunków życia oraz grupy roboczej ds. morskiej energetyki wiatrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. EU Young Ocean Advocate.

Absolwentka King’s College London, gdzie ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku Hydrologia: Nauka i Zarządzanie, a za pracę dyplomową otrzymała nagrodę za najlepszą pracę magisterską na roku. Stypendystka programu „Bona Fide” od Fundacja ORLEN dla najlepszych polskich studentów na zagranicznych uczelniach. Posiada również dyplom studiów licencjackich z biologii morskiej i oceanografii Uniwersytetu w Southampton.

Doświadczenie zawodowe zdobywała także z zakresu jakości wody pitnej w Polsce. Była członkinią grupy roboczej ds. nowej dyrektywy wody pitnej w Komisji Europejskiej. Współautorka artykułów naukowych analizujących wpływ tej dyrektywy na sektor wodociągowy w Polsce.

Autorka artykułów popularnonaukowych nt. kryzysu wodnego w Polsce oraz znaczenia młodzieżowych ruchów klimatycznych dla tworzenia edukacji klimatycznej i społeczeństwa obywatelskiego, które ukazały się w branżowych raportach. Panelistka i uczestniczka licznych konferencji, zarówno naukowych, w tym na Uniwersytecie w Oksfordzie i Uniwersytecie w Bremen, jak i popularnonaukowych, takich jak TEDxWarsaw oraz Communities of Democracies Youth Forum i Vienna Energy Forum. Uczestniczka Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach, przedstawicielka młodzieży w polskiej delegacji na COP26 w Glasgow.

.