Rada Klimatyczna

22 grudnia, 2021
Dr hab. Halina Brdulak
Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przewodnicząca komisji rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności SGH, kierowniczka studiów podyplomowych „Lean w usługach”. Członkini […]
29 grudnia, 2021
Dr hab. Katarzyna Jasikowska
Prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownica Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalistka z zakresu edukacji globalnej, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych skutków […]
16 marca, 2022
Dr inż. Piotr Bartkiewicz
Profesor Politechniki Warszawskiej, Zakład Wentylacji i Klimatyzacji na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW. Partner w Go4Energy. Zajmuje […]
18 stycznia, 2022
Dr hab. inż. arch. Anna Bać
Architektka i profesorka na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Zajmuje się zrównoważoną i energoaktywną architekturą mieszkaniową i usługową. Współprowadzi pracownię grupa_Synergia […]
11 kwietnia, 2023
Nikola Bukowiecka
Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra z fizyki, ze specjalizacją fizyka medyczna. Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, gdzie […]
7 marca, 2022
Dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak
Profesorka SGH, prorektorka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ds. Nauki oraz dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii SGH. Członkini Komitetu Nauk […]
15 grudnia, 2021
Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta D. Ryńska
Pracuje w Katedrze Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w architekturze i budownictwie zrównoważonym, projektowaniu prośrodowiskowym […]
11 marca, 2022
Dr inż. Paweł Gajda
Adiunkt w Katedrze Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Naukowo zajmuje […]
11 marca, 2022
Prof. dr hab. n. med. Radosław Gawlik
Profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydział Nauk Medycznych .
15 grudnia, 2021
Prof. dr. hab. med. Wojciech Hanke
Pracuje w Zakładzie Epidemiologii Środowiskowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz w Zakładzie Informatyki i Statystyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w […]
27 grudnia, 2021
Prof. nadzw. dr hab. Jaromir Jakacki
Profesor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Doktorat z hydroakustyki na Wydziale Oceanografii […]
28 grudnia, 2021
Prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak
Jest naukowcem i nauczycielem akademickim w dyscyplinie architektura i urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej i członkiem Rady Uczelni. Zajmuje […]
27 grudnia, 2021
Dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun
Jest profesorem w Katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW w Warszawie. Prowadzi badania w zakresie ochrony klimatu, polityki zrównoważonego rozwoju […]
15 grudnia, 2021
Dr Aleksandra Kardaś
Fizyczka atmosfery i popularyzatorka nauki, wiceprezeska Fundacji Edukacji Klimatycznej Jest redaktorką serwisu Naukaoklimacie.pl, autorką popularno-naukowej „Książki o wodzie”, współautorką podręczników […]
30 grudnia, 2021
Prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski
Profesor w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Początkowo specjalizował się w inżynierii dźwięku i percepcji dźwięku przez człowieka. Jest autorem oryginalnej […]
12 stycznia, 2022
Prof. dr hab. Michał Kleiber
Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, profesor zwyczajny w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. W przeszłości Minister Nauki i Informatyzacji, […]
22 grudnia, 2021
Prof. dr hab. Ewa Krogulec
Jest geologiem, specjalistką w zakresie hydrogeologii. Pełni funkcje Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. rozwoju. W kadencjach 2012-2020 pełniła funkcję dziekana Wydziału […]
4 stycznia, 2022
Dr hab. n. med. Michał Krzyżanowski
Jest epidemiologiem środowiskowym. Obecnie piastuje honorowe stanowisko profesora wizytującego w Grupie Badającej Środowisko w Szkole Zdrowia Publicznego Imperial College w […]
19 kwietnia, 2022
Dr Michał Kudłacz
Ekonomista, adiunkt w Katedrze Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, konsultant Małopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Krakowie, ekspert […]
11 marca, 2022
Dr hab. Joanna Kulczycka
Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. uczelni, prodziekan ds współpracy i rozwoju na Wydziale Zarządzania AGH oraz kierownik Pracowni Badań Strategicznych […]
20 lipca, 2023
Dr Michał Kurtyka
Doktor nauk ekonomicznych, w latach 2016–2021, wiceminister energii, środowiska a następnie minister klimatu oraz minister klimatu i środowiska. Absolwent École […]
15 grudnia, 2021
Prof. dr hab. Szymon Malinowski
Fizyk atmosfery, członek – korespondent PAN. Jego zainteresowania naukowe obejmują fizykę chmur i opadów,  turbulencję atmosferyczną, modelowanie numeryczne procesów atmosferycznych. […]
20 lipca, 2023
Dr Michał Marosz
Doktor nauk o Ziemi w zakresie Geografii, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, a do roku 2020 pracownik tejże uczelni. Z IMGW-PIB zawodowo […]
3 października, 2022
Prof. dr hab. Mirosław Miętus
Absolwent fizyki teoretycznej Uniwersytetu Gdańskiego (1984), profesor nauk o Ziemi (2013). W latach 1985-2011 i od 2019 pracownik Instytutu Meteorologii […]
29 grudnia, 2021
Dr hab. Andrzej Mikulski
Doktor habilitowany, hydrobiolog, ekolog, absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002-2003 był stypendystą w Max-Planck-Institut für Limnologie w Plön […]
27 grudnia, 2021
Dr Daria Murawska
Obroniła doktorat z dziedziny nauk społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Socjologii w Instytucie Nauk […]
15 grudnia, 2021
Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki
Naukowiec, specjalista w zakresie ochrony środowiska, energetyki i zrównoważonego rozwoju. W latach 1991 oraz 2007-2010 minister ochrony środowiska W 1994-1995 […]
11 marca, 2022
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pawlas
Pracuje w Zakładzie Zdrowia środowiskowego i Medycyny Pracy Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, […]
11 stycznia, 2022
Prof. dr hab. Jacek Piskozub
Jest kierownikiem Zakładu Dynamiki Morza i przewodniczącym Rady Naukowej w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie oraz redaktorem naczelnym […]
27 grudnia, 2021
Marcin Popkiewicz
Analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko. Autor bestsellerów „Świat na rozdrożu”, „Rewolucja energetyczna. Ale po […]