Rada Klimatyczna

22 grudnia, 2021
Dr Marta Potocka
Z wykształcenia biolog morza, doktor Nauk o Ziemi, badaczka i pasjonatka rejonów polarnych oraz propagatorka wiedzy przyrodniczej wśród dzieci i […]
29 grudnia, 2021
Dr hab. Adam Przybyłowski
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu – stosunki międzynarodowe (europeistyka). Obecnie: kierownik Katedry Transportu i Logistyki na Wydziale […]
11 marca, 2022
Dr Joanna Remiszewska-Michalak
Fizyk atmosfery, ekspert ds. zmian klimatu związany z branżą konsultingową. Swoje badania naukowe realizowała we współpracy z m.in. Uniwersytetem Kalifornijskim […]
13 maja, 2022
Dr hab. Bożena Ryszawska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych  
11 marca, 2022
Dr hab. Tomasz Sosulski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii .
11 marca, 2022
Dr inż. Maciej Siuda
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie .
19 sierpnia, 2022
Prof. dr hab. Piotr Skubała
Profesor nauk biologicznych, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ekolog, akarolog (zajmuje się ekologią i systematyką roztoczy Oribatida). Etyk […]
11 marca, 2022
Prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała
Ukończył studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej, oraz podyplomowe z ekonomiki energetyki w Scuola Superiore Enrico Mattei w Mediolanie. Pracuje […]
4 stycznia, 2022
Dr hab. Piotr Swacha
Politolog i socjolog, doktor habilitowany nauk o polityce i administracji (2019 – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego), […]
15 grudnia, 2021
Dr Sebastian Szklarek
Doktor nauk biologicznych ze specjalizacją ekohydrologia. Absolwent kierunku ochrona środowiska na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalizacją […]
11 marca, 2022
Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
Klimatolog, profesor tytularny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Zakładu Klimatologii UJ, również ekspert w IMGW-PIB, były dyrektor Oddziału IMGW w Krakowie oraz […]
9 marca, 2022
Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski
Absolwent pierwszego rocznika oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim w 1979r, pracował do 1984r na Stacji Morskiej UG w Helu, potem w […]
5 stycznia, 2022
Dr Jan Witajewski-Baltvilks
Autor prowadzący Szóstego Raportu IPCC. Dyrektor Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej na Uniwersytecie Warszawskim, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, ekspert […]
19 lipca, 2023
Prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska
Kierownik Katedry Technologii Środowiska oraz Zespołu Fotokatalizy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego Badania w zakresie fotokatalizy heterogenicznej prowadzi od ponad […]
15 grudnia, 2021
Dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung
Architektka, wykładowczyni akademicka, naukowczyni, profesorka Politechniki Gdańskiej. Pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w Katedrze Projektowania Środowiskowego, wcześniej pracowała na […]
27 grudnia, 2021
Dr hab. Tymon Zieliński
Jest liderem zespołu Badania i edukacji w zakresie klimatu i oceanów w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) w […]
27 grudnia, 2021
Prof. dr hab. Tomasz Żylicz
Były Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Studia ekonomiczne ukończone w 1974 r. oraz matematyczne ukończone w 1977 r. […]