UNESCO I UNFCCC TWORZĄ KOALICJĘ NA RZECZ EDUKACJI KLIMATYCZNEJ

W odpowiedzi na pilne wezwania młodych ludzi do podjęcia adekwatnych działań przeciwko kryzysowi klimatycznemu, aby zgodnie z SDG 4.7 zagwarantować, że “wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia”,  UNESCO i UNFCCC rozpoczęły serię comiesięcznych dyskusji na temat edukacji w zakresie kryzysu klimatycznego i kluczowych dla dokonania koniecznej transformacji społecznej i gospodarczej kroków mających na celu zbudowanie powszechnej, społecznej świadomości klimatycznej.    

UNESCO-UNFCCC’s Webinar Series składa się z 8 webinariów, odbywających się w każdy, ostatni wtorek miesiąca od kwietnia do listopada 2022. Odbywają się one w ramach przygotowania do COP27, który odbędzie się w Sharm El-Sheikh, w Egipcie od 7 do 18 listopada 2022 roku.   

Inicjatywa jest organizowana w ramach Action for Climate Empowerment (ACE) Hub, projektu zapoczątkowanego przez UNFCCC i niemiecki rząd regionalny Nadrenii Północnej-Westfalii w 2022 r., który powstał w celu wspierania edukacji i świadomości społecznej, organizacji szkoleń, szerzenia publicznego dostępu do informacji i udziału w działaniach na rzecz zmian klimatu.  

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywą. Każdy odcinek poświęcony jest konkretnemu obszarowi związanemu z tematem krytycznej roli edukacji o zmianie klimatu oraz temu, jak wykorzystać jej transformacyjną moc, osiągając trwałe i konkretne sukcesy.

https://www.unesco.org/en/education/sustainable-development/cce-social-transformation