Prof. dr hab. Szymon Malinowski

Fizyk atmosfery, członek – korespondent PAN.

Jego zainteresowania naukowe obejmują fizykę chmur i opadów,  turbulencję atmosferyczną, modelowanie numeryczne procesów atmosferycznych.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Fizyki UW, pracował i odbywał staże naukowe za granicą m in.na Uniwersytecie Quebecu w Montrealu (Kanada), Narodowym Centrum Badań Atmosfery w Boulder (USA), Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji (Niemcy). Kierował projektami naukowymi finansowanymi ze środków polskich, europejskich i amerykańskich, brał udział w  licznych międzynarodowych kampaniach badawczych.

Aktualnie jest dyrektorem Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki UW i przewodniczącym interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk.

Popularyzator nauki. Współzałożyciel, autor, redaktor portalu Nauka o Klimacie, współautor książki pod tym samym tytułem. Laureat konkursu Popularyzator Nauki 2017 w kategorii „zespół”.

Więcej: https://www.igf.fuw.edu.pl/pl/users/szymon-p-malinowski/

.