Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Naukowiec, specjalista w zakresie ochrony środowiska, energetyki i zrównoważonego rozwoju.

W latach 1991 oraz 2007-2010 minister ochrony środowiska

W 1994-1995 wiceprzewodniczący Komisji ONZ ds. Rozwoju Zrównoważonego

W 1995-1996 doradca Sekretarza Generalnego OECD do spraw rozwoju zrównoważonego.

W 1996 laureat największej w Europie nagrody w ochronie środowiska „der Deutsche Umweltpreis”. Pieniądze z tej nagrody przeznaczył na stypendia dla najlepszych absolwentów wyższych uczelni w ochronie środowiska.

W latach 1992 – 2007 prezes Fundacji EkoFundusz, zarządzającej środkami z ekokonwersji polskiego długu zagranicznego.

W latach 2008-2009 przewodniczący Konwencji ONZ ds. Ochrony Klimatu, organizator i gospodarz Konferencji COP14 w Poznaniu w ramach tej Konwencji.

W 2010 laureat nagrody rządu szwedzkiego za całokształt działalności.

Autor ponad 200 publikacji, w tym 12 książek.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

.