Alina Kozińska-Bałdyga

W działalności publicznej łączę wiedzę archeologiczną, organizacji i zarządzania, nauk społecznych zdobytą w czasie studiów na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Nauk Społecznych IFIS PAN, z praktycznym doświadczeniem – dziecka wychowanego w ogródku, z żuczkami, dżdżownicami i innymi żyjątkami, które lubiło chodzić do szkoły. A obecnie babci, słuchającej polskiego wnuka już w piątej klasie nienawidzącego chodzenia do szkoły i samodzielnie uczącego się japońskiego, oraz amerykańskich wnuków lubiących swoją szkołę. Dlatego za najważniejsze uważam taką zmianę systemu oświaty, aby uczniowie, nauczyciele i rodzice dobrze się czuli w szkole. Wierzę, że można to zrobić szybko mądrze wspólnie działając.

Byłam prezesem spółdzielni mieszkaniowej z „nowych inicjatyw 1981 roku”, współzałożycielką szkoły STO, nauczycielką Liceów Ogólnokształcących i Kolegium Nauczycielskiego i dyrektorką małej wiejskiej szkoły uratowanej przez rodziców i prowadzonej przez stowarzyszenie wiejskie.

Jestem prezeską Federacji Inicjatyw Oświatowych, która od 22 lat stara się realizować obywatelską politykę edukacyjną dostosowaną do potrzeb dzieci wiejskich i realizującą zrównoważony rozwój kraju poprzez wspieranie szkół i przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia wiejskie. Obecnie w FIO dążymy do tego, aby NGO, zwłaszcza stowarzyszenia wiejskie, wspólnie z samorządami, budowały system bezpieczeństwa energetycznego w oparciu o spółdzielnie energetyczne.

.