Dr hab. inż. arch. Anna Bać

Architektka i profesorka na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Zajmuje się zrównoważoną i energoaktywną architekturą mieszkaniową i usługową. Współprowadzi pracownię grupa_Synergia (2006). Jest autorką i współautorką ponad 50 ‘zrównoważonych’ projektów architektonicznych wykonanych w zintegrowanym procesie projektowym. Prowadzi badania jakościowe m.in. pod kątem oddziaływania architektury na człowieka i środowisko. Zajmuje się doradztwem w zakresie zrównoważoności przedsięwzięć i inwestycji. Prace studenckie wykonane pod jej kierunkiem zdobyły ponad 40 nagród w tzw. zielonych konkursach architektonicznych.

Jest autorką i współautorką blisko 80 publikacji naukowych oraz autorką książki pt. Zrównoważenie w architekturze. Od idei do realizacji na tle dokonań kanadyjskich, a także redaktorką dwóch tomów pt. Architektura energoaktywna i współredaktorką monografii pt. Kierunki rozwoju budownictwa energooszczędnego w na Dolnym Śląsku.

Była kierowniczką naukową 12 projektów badawczych, m.in. International Sustainable Engineering Practices. Jest członkinią m.in. Grupy ds. Rozwoju Zrównoważonego przy ZG SARP, działa w Komitecie Architektury PAN oraz w PLGBC, SARP i IARP, jest współzałożycielką Centrum Naukowego Zrównoważonego Kształtowania Środowiska Zbudowanego na PWr.

Praktykuje prosty i małoenergożerny styl życia, weganka, tańczy 5Rytmów, ma 2 psy i 3 koty.

.