Prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski

Profesor w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Początkowo specjalizował się w inżynierii dźwięku i percepcji dźwięku przez człowieka. Jest autorem oryginalnej metody syntezy dźwięku oraz konstruktorem jednego z pierwszych na świecie interfejsów dźwiękowych dla komputerów PC wykorzystujących technologię „delta-sigma”. Założył i przez wiele lat prowadził małą firmę innowacyjną, która od 1992 r. produkowała kolejne wersje tego interfejsu, wraz z innowacyjnym oprogramowaniem dla automatyzacji pracy stacji radiowej. System ten pracował w ponad połowie krajowych radiostacji. Jest autorem dwóch patentów.

Był radnym miasta Krakowa z ramienia Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego w pierwszej kadencji odrodzonego samorządu 1990-1994. Zetknął się tam z problemem złego stanu środowiska i rozpoczął pracę również w tym zakresie, początkowo edukacyjnie, prowadząc przedmiot akademicki ochrona środowiska. Jest doświadczonym organizatorem edukacji, współtworzył i przez wiele lat prowadził nowy kierunek studiów na AGH – inżynieria akustyczna. Studenci kierunku zdobyli wiele nagród w światowych konkursach.

Jest autorem pięciu monografii, w tym „Ochrona środowiska z analizą jakości powietrza w Krakowie” (współautor wraz z małżonką, 2013), oraz „Smog w Polsce – przyczyny, skutki, przeciwdziałanie” (2020), w której zaproponował oryginalny model szacowania udziału źródeł zanieczyszczeń powietrza w łącznym zagrożeniu zdrowia. Wspierał proces przygotowania i uchwalania dwóch pionierskich w skali kraju uchwał antysmogowych dla województwa małopolskiego. Odbył staże naukowe w Niemczech i Wielkiej Brytanii, w 2013 r. był profesorem wizytującym w Cranfield University.

Jest członkiem Education Committee organizacji Audio Engineering Society, był przewodniczącym Polskiej Sekcji AES. Jest ekspertem Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) Komisji Europejskiej i członkiem Rady ds. EkoMałopolski.

.