Prof. nadzw. dr hab. Jaromir Jakacki

Profesor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Doktorat z hydroakustyki na Wydziale Oceanografii i Geografii, również UG. Habilitacja z zakresu nauk o Ziemi i środowisku w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie (IOPAN), z którym zawodowo jest związany od 1993 roku. Obecnie kierownik Pracowni Modelowania Procesów Fizycznych w Morzu i Atmosferze w IOPAN.

Prowadzi działalność naukową związaną z budową, rozwojem i adaptacją numerycznych modeli matematyczno-fizycznych. Zajmował się rozwijaniem Regional Arctic Climate System Model (RACM/RASM), w ramach współpracy z Naval Postgraduate School w Monterey (USA, CA), który jest pochodną Community Earth System Model (CESM), rozwijanego przez czołowe amerykańskie instytucje naukowe (LANL, UCAR, NCAR). Interesuje się badaniami modelowymi obszaru Morza Bałtyckiego i Arktyki. Opracował operacyjny system prognostyczny cyrkulacji i zlodzenia Bałtyku. Wykorzystuje narzędzia modelowe do oceny rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, będących wynikiem wycieku z zatopionej po II Wojnie Światowej amunicji (w tym zawierającej bojowe środki trujące). Zajmuje się również oceną oddziaływania morskich farm wiatrowych na środowisko.

Przygotowywał prognozy pogody dla polskiej olimpijskiej kadry żeglarskiej podczas igrzysk w Wielkiej Brytanii (2012) i w Japonii (2020-2021). Jest również opiekunem naukowym dwóch doktorantów Szkoły Doktorskiej GEOPLANET. Prywatnie – żegluje.

.