EDUKACJA KLIMATYCZNA W MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ EDUKACJI

„Edukacja jest prawem człowieka, dobrem publicznym i publiczną odpowiedzialnością.”

 

Z tego powodu Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 24 stycznia Międzynarodowym Dniem Edukacji, aby uczcić rolę edukacji dla zapewnienia pokoju i rozwoju ludzkości.

W sytuacji, gdy na świecie coraz częściej występują destrukcyjne jak nigdy przedtem ekstremalne zjawiska pogodowe, edukacja na temat zmian klimatu jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej – fakt ten jest coraz częściej dostrzegany przez rządy i wiele podmiotów działających w dziedzinie edukacji.

Edukacja może zachęcić ludzi do zmiany postaw i zachowań. Uczy ich o skutkach zmian klimatu i sposobach przystosowania się do nich. Edukacja sprawia, że głosujący obywatele mogą ocenić słuszność decyzji rządu dotyczących polityki klimatycznej, media są w stanie dostarczać wiarygodnych, opartych na faktach i nauce informacji na temat zmian klimatu, a odbiorcy tych informacji mogą łatwo odróżnić fakty od fałszu.

Ponadto edukacja wiąże się z przeciwdziałaniem nierównościom, zwłaszcza w przypadku kobiet i dziewcząt, które często w nieproporcjonalnie dużym stopniu odczuwają skutki kryzysu klimatycznego.

Międzynarodowy Dzień Edukacji jest okazją do głębszego zastanowienia się nad tym, dlaczego edukacja na temat zmian klimatu jest tak istotna i w jaki sposób agendy ONZ w coraz większym stopniu współpracują z rządami i innymi kluczowymi interesariuszami w celu realizacji podstawowego prawa każdego człowieka do edukacji, w tym wdrożenia i powszechnego dostępu do edukacji na temat klimatu uwzględniającej kwestie pochodzenia, płci czy statusu społeczno-ekonomicznego.

Warto w tym kontekście wspomnieć o takich inicjatywach podjętych przez ostatni rok jak działania i postęp na rzecz edukacji klimatycznej w ramach Szczytu Klimatycznego COP26 w Glasgow, współpraca w temacie edukacji klimatycznej agend ONZ z uniwersytetami w takich krajach jak Kenia, Seszele, Polska, Nepal, Peru czy Namibia oraz nagłaśnianie działań aktywistów, władz lokalnych i krajowych czy organizacji pozarządowych które wspólnie, na całym świecie działają na rzecz powszechnej, kompleksowej i rzetelnej edukacji klimatycznej.

Źródło: https://en.unesco.org/commemorations/educationday