CZYM JEST EDUKACJA KLIMATYCZNA?

Edukacja klimatyczna bardzo często łączona jest z edukacją ekologiczną, której w szkołach, szczególnie tych podstawowych, jest już dość sporo. Edukacja klimatyczna wychodzi jednak poza pojęcia ochrony środowiska i naukę postaw prośrodowiskowych. Skupia się ona przede wszystkim na tematyce klimatu planety, wpływu czynników naturalnych i działalności człowieka na jego zmianę, oraz skutkach możliwej katastrofy klimatycznej. Edukacja klimatyczna jest jednak nierozłączną częścią edukacji ekologicznej, a także działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i podnoszenie kompetencji oraz świadomości klimatycznej społeczeństwa. Rzetelna edukacja klimatyczna powinna zatem nawiązywać do elementów ekologicznych, do naszego poczucia bycia częścią integralną środowiska oraz do zrozumienia miejsca człowieka na planecie. Ważne jest więc tutaj podkreślenie interdyscyplinarności tych zagadnień, wpływu zmiany klimatu na czynniki środowiskowe, a także na wszelkie aspekty i sfery życia. 

Kompleksowa edukacja ekologiczna powinna opierać się również na nauce samodzielnej analizy danych i rozumienia wyników badań naukowych. Pozwoli ona wówczas na uważne wyszukiwanie informacji oraz rozumienie przekazywanych danych nt. zmiany klimatu przez uczennice i uczniów, a także na łatwe rozpoznawanie informacji fałszywych i mylących. 

Edukacja klimatyczna ma przede wszystkim za zadanie wyposażenie młodego pokolenia w narzędzia dla przyszłości. Dzięki nauce o klimacie, młodzi ludzie stają się innowacyjni, świadomi nadchodzących wyzwań i możliwości. Taka edukacja pozwala im również na dostrzeżenie naszego wpływu na otaczający nas świat oraz zrozumienie zachodzących zmian. Edukacja klimatyczna powinna więc nie tylko zwiększać naszą wiedzę nt. klimatu, ale również inspirować do dalszych działań i zmiany nawyków, pozwalać na wychowanie świadomego i nowoczesnego społeczeństwa. 

Więcej nt. edukacji klimatycznej w raporcie UN Global Compact Network Poland – EDUKACJA KLIMATYCZNA W POLSCE