POWOŁANIE RADY KLIMATYCZNEJ PRZY UN GCNP

23 października 2021 w Sali Lustrzanej znajdującej się w warszawskim Pałacu Staszica powołano Radę Klimatyczną przy UN Global Compact Network Poland. Jej celem jest doradzanie i wsparcie eksperckie dla działań UNGC, szczególnie w obszarze programu Climate Positive, w tym wprowadzania edukacji klimatycznej.

Naukowcy i naukowczynie podkreślali_ły w swoich przemówieniach, jak ważny jest temat przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. Środowisko eksperckie nie ma już żadnych wątpliwości co do tego, że jest to jedno z największych zagrożeń dla funkcjonowania naszego społeczeństwa, jakie obecnie istnieje. Już dzisiaj widzimy narastające skutki tego problemu, a raporty naukowe nie pozostawiają złudzeń: to ludzkość jest za to odpowiedzialna, dlatego konieczne ze strony całego społeczeństwa jest zdecydowane przeciwdziałanie pogarszaniu się tej sytuacji.

Rozwiązań dla tej dramatycznej sytuacji dostarcza nam nauka, dlatego tak istotne jest słuchanie jej przedstawicieli i przedstawicielek. Rada Klimatyczna przy UNGC będzie bez wątpienia stanowić jedno z narzędzi realizacji tego celu. Co więcej, Rada stanowi wyśmienite grono ekspertów i ekspertek w tym temacie reprezentujących ośrodki akademickie i naukowe w naszym kraju o najwyższej jakości kształcenia i prowadzonych badań. Gwarantuje to nie tylko rzetelność proponowanych rozwiązań i opinii, ale także sprawia, że jej głos będzie z pewnością słyszalny w świecie akademickim i w polskim społeczeństwie.

Podczas posiedzenia Rady została wybrana jej Przewodnicząca: dr hab. Halina Brdulak, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prezydium Rady zostało także dopełnione o dr hab. Katarzyna Jasikowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego która została Zastępczynią Przewodniczącej Rady, zaś Sekretarzem Rady został dr inż. Piotr Bartkiewicz, prof. Politechniki Warszawskiej.

Pierwsze obrady zostały także wzbogacone o wykład Tomasza Kobylańskiego, eksperta UN Global Compact Network Poland, który zaprezentował sposób oceny materiałów edukacyjnych o klimacie przez Radę. Będzie ona we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego przedstawiać swoje rekomendacje i opinie na ich temat i w ten sposób gwarantować ich rzetelność oraz bezpieczne dopuszczenie do użycia w prowadzeniu edukacji klimatycznej w szkołach przez nauczycieli i nauczycielki. Więcej o wspomnianej metodzie oceny materiałów edukacyjnych o klimacie można przeczytać w Rozdziale V raportu “Edukacja Klimatyczna w Polsce”, który dostępny jest do przeczytania pod poniższym adresem.

W skład Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland wchodzą (w kolejności alfabetycznej):

Dr hab. inż. arch. Anna Bać, Profesor Politechniki Wrocławskiej, Wydział Architektury

Dr inż. Piotr Bartkiewicz, Profesor Politechniki Warszawskiej, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii

Dr hab. Halina Brdulak, Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Kolegium Gospodarki Światowej, Przewodnicząca Komisji Rektorskiej ds. Społecznej Odpowiedzialności

Dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Prorektor ds. Nauki, Dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii, Członkini Komitetu Nauk Demograficznych, Polska Akademia Nauk

Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska, Profesor Katedry Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska

Dr inż. Paweł Gajda, Adiunkt Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Radosław Gawlik, Profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydział Nauk Medycznych

Prof. dr hab. Wojciech Hanke, Kierownik Zakładu Epidemiologii Środowiskowej, Instytut Medycyny Pracy

Prof. nadzw. dr hab. Jaromir Jakacki, Kierownik Pracowni Modelowania Procesów Fizycznych w Morzu i Atmosferze, Instytut Oceanologii, Polska Akademia Nauk

Prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, Profesor Politechniki Poznańskiej, Wydział Architektury

Dr hab. Katarzyna Jasikowska, Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Członkini Rady Klimatycznej, Profesor Instytutu Socjologii, Wydział Filozoficzny

Dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun, Profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Dr Aleksandra Kardaś, Wiceprezeska Fundacji Edukacji Klimatycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski, Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Prof. dr hab. Michał Kleiber, Przewodniczący Polskiego Komitetu do spraw UNESCO

Prof. dr hab. Ewa Krogulec, Prorektor ds. Rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Przewodnicząca Komitetu Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk

Dr hab. Michał Krzyżanowski, Profesor wizytujący w Zespole Badań Środowiskowych w Akademii Zdrowia Publicznego na Imperial College London

Prof. dr hab. Szymon Malinowski, Dyrektor Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Zespołu ds. Kryzysu Klimatycznego, Polska Akademia Nauk

Dr hab. Andrzej Mikulski, Kierownik Zakładu Hydrobiologii, Uniwersytet Warszawski

Dr Daria Murawska, Adiunkt w Katedrze Socjologii, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki, Minister Środowiska w latach 1991 oraz 2007-2010, Wiceprzewodniczący Komisji ONZ ds. rozwoju zrównoważonego w latach 1994-1994, Przewodniczący Konwencji ONZ ds. Zmian Klimatu w latach 2008-2009

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pawlas, Profesor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Prof. dr hab. Jacek Piskozub, Profesor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Marcin Popkiewicz, Analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach
gospodarka-energia-zasoby-środowisko.

Dr Marta Potocka, Fisheries and Commercial Manager, Marine Stewardship Council

Dr hab. Adam Przybyłowski, Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Ekonomiczny

Dr Joanna Remiszewska-Michalak, Consulting Team Leader, Leyton Polska

Dr inż. Maciej Siuda, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Tomasz Sosulski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii

Prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała, Kierownik Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, profesor w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Dr hab. Piotr Swacha, Adiunkt w Katedrze Socjologii, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr Sebastian Szklarek, Adiunkt w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii, Polska Akademia Nauk, Ekspert ds. gospodarki wodnej w Think-Tanku Ambitna Polska, Autor bloga „Świat Wody”

Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul, Kierownik Zakładu Klimatologii, Uniwersytet Jagielloński, Ekspert Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Dr Jan Witajewski-Baltvilks, Kierownik Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej, Adiunkt Wydziału Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, Kierownik Zakładu Ekologii Morza w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, Profesor Politechniki Gdańskiej, Adiunkt Katedry Projektowania Środowiskowego, Wydział Architektury

Dr hab. Tymon Zieliński, Lider zespołu Badania i Edukacji w zakresie Klimatu i Oceanów w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Tomasz Żylicz, Były Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

 

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaufanie!